Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie

Lokalizacja

województwo: łódzkie
powiat: Powiat łowicki
gmina: Bielawy
miejscowość: Sobota

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła podstawowa
Patron szkoły: Przeydent RP Ignacy Mościcki
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie
Warszawska 22
99-423 Sobota
Poczta: Bielawy
telefon: 0468382197
fax: 0468382197
strona internetowa: spsobota.edupage.org

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie (Sobota), jest to Szkoła podstawowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 58
Liczba oddziałów: 6
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 7
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 4
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 2.67

Organ prowadzący

Gmina
województwo: łódzkie
powiat: Powiat łowicki
gmina: Bielawy